Hadith Sahih

Definisi kepada hadith sahih itu boleh dikenali sebagai sebuah hadith yang bersambung pada sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang bersifat ‘adil, dhabit, dari awal hingga akhir sanad tanpa wujud syaz  dan ‘illah. Maka daripada definisi tersebut kita dapat jelaskan bahawa terdapat lima syarat penting yang menjadi asas dalam pengelasan sesebuah hadith sahih iaitu seperti berikut:

 

    1. Sanad yang bersambung. Menjadi syarat bagi perawi yang meriwayatkan hadith tersebut mestilah menerima hadith daripada orang yang sebelumnya secara langsung dari awal sanad hingga akhirnya. Maka sekiranya terputus pada mana-mana tabaqat atau bahagian maka ianya tidak lagi dianggap sebagai hadith sahih.

    1. Perawi yang ‘adil. Setiap perawi yang meriwayatkan hadith tersebut mestilah bersifat ‘adil iaitu seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasiq dan bersih daripada perkara yang boleh menjejaskan maruah dan akhlaknya.

    1. Perawi yang dhabit. Setiap perawi yang meriwayatkan hadith tersebut mestilah mempunyai ingatan yang kuat sama ada dari sudut hafalan atau tulisan.

    1. Tidak wujudnya syaz. Untuk sesebuah hadith itu dinilai sebagai sahih mestilah bersih daripada sifat ganjil atau bercanggah dengan hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dinilai lebih thiqah daripadanya.

    1. Tidak wujudnya ‘illah. Hadith tersebut tidak mempunyai sebarang kecacatan yang tersembunyi yang sukar dipastikan kecuali setelah dibuat penelitian yang begitu mendalam dan cermat. Sebagai contoh pada zahirnya kita dapati bahawa sanad hadith tersebut cukup syaratnya seperti bersambung, tetapi setelah dibuat penelitian yang mendalam ternyata ia tidak sedemikian.

Hukum hadith sahih

Hukum beramal dengan hadith sahih adalah wajib secara sepakat dalam kalangan ahli usul dan fiqh. Ia merupakan salah satu hujah dan sumber dalam Islam yang sah dan tidak dapat dibantah.

Contoh hadith sahih

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ‏.‏

Musaddad telah menyampaikan kepada kami, daripada Mu’tamir, dia berkata, “Aku mendengar bapaku berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik r.a. berkata; Rasulullah s.a.w. biasa berdo’a: (‘Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, malas, pengecut dan terlalu tua dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa qubur”).

Hadith Hasan

Hadith Sahih

Sekularisme dan Islam

Istilah-istilah dalam ulum hadith

Emas Menutup Kebocoran Wang

0
Visitors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hide Preloader