Sekularisme dan Islam

Sekularisme merupakan satu ideologi yang dibawa oleh barat. Pengasingan antara pengaruh agama dalam sistem pentadbiran sesebuah organisasi mahupun di peringkat negara, sedikit sebanyak akan menimbulkan ketidakseimbangan rasionaliti dalam mengambil sesuatu keputusan atas tindakan. Di Malaysia, Ideologi sekularisme secara rasminya mula menyerap masuk apabila British memperkenalkan Sistem Residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan […]

Hide Preloader