Hadith Hasan

Definisi kepada hadith hasan adalah sebuah hadith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil, kurang dhabit, dari awal hingga akhir sanad tidak wujud sebarang syaz dan ‘illah. Maka disini kita dapat kenalpasti sesebuah hadith hasan itu melalui lima perkara atau syarat iaitu: Perbezaan antara hadith hasan dan hadith sahih. Jika kita lihat kepada takrif […]

Hadith Sahih

Definisi kepada hadith sahih itu boleh dikenali sebagai sebuah hadith yang bersambung pada sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang bersifat ‘adil, dhabit, dari awal hingga akhir sanad tanpa wujud syaz  dan ‘illah. Maka daripada definisi tersebut kita dapat jelaskan bahawa terdapat lima syarat penting yang menjadi asas dalam pengelasan sesebuah hadith sahih iaitu seperti berikut: Hukum […]

Sekularisme dan Islam

Sekularisme merupakan satu ideologi yang dibawa oleh barat. Pengasingan antara pengaruh agama dalam sistem pentadbiran sesebuah organisasi mahupun di peringkat negara, sedikit sebanyak akan menimbulkan ketidakseimbangan rasionaliti dalam mengambil sesuatu keputusan atas tindakan. Di Malaysia, Ideologi sekularisme secara rasminya mula menyerap masuk apabila British memperkenalkan Sistem Residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan […]

Metod Ijtihad Intiqa’i dan Insya’i dalam pengeluaran sesuatu fatwa

Metod Ijtihad Intiqa’i dan Insya’i dalam pengeluaran sesuatu fatwa Fiqh merupakan suatu penjelasan hukum Islam yang mana telah melalui suatu proses pengistinbatan hukum oleh para mujtahid atau ulama’. Dalam proses penyelidikan dan penelitian bagi menentukan sesuatu hukum itu tidak dapat lari daripada penerimaan kepada sumber hukum yang terutama dalam Islam iaitu al-Quran dan al-Hadith. Namun […]

Istilah-istilah dalam ulum hadith

Al-Hadīth Al-Sunnah Al-Khabar Al-Athar Al-Isnād Al-Sanad Al-Musnad Al-Matan Al-Thoriq Al-Wajh Al-I’tibār Al-Mutābi’ Al-Syahid 1. AL-HADĪTH Dari sudut bahasa al-Hadīth bermaksud pemberitahuan.  Dari sudut istilah pula membawa maksud sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW samada dari segi pertuturan, perbuatan, pengakuan atau segala sifat kejadian mahupun akhlak.  2. AL-SUNNAH Dari sudut bahasa bermaksud al-Sīrah (السيرة) iaitu […]

Emas Menutup Kebocoran Wang

Sudah menjadi satu sifat manusia, apabila ada sahaja duit pasti terfikir untuk dibelanjakan. Tidak dinafikan bahawa tujuan harta atau duit itu untuk digunakan. Kalau ia digunakan untuk keperluan atau tanggungjawab nafkah itu tidak mengapa, yang menjadi isunya apabila kita menghabiskan duit hanya pada perkara-perkara bukan keperluan. Setiap bulan pasti terfikir, kemana habis semua duit gaji […]

Hide Preloader